Công đoàn PV Drilling nhận Cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Lên top