Công đoàn PV Drilling cấp phát gạo cho hơn 2.500 cán bộ đoàn viên, NLĐ

Lên top