Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho Công đoàn PV Power

Lên top