Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định hỗ trợ 16.000 người lao động

Lên top