Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Lên top