Công đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Lên top