Công đoàn Dầu khí tổ chức Hội nghị Tập huấn về mô hình tổ chức Công đoàn

Lên top