7.500 người lao động Dầu khí thụ hưởng chương trình phúc lợi.

Lên top