50 người lao động Công ty Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam được đào tạo tiếng Anh

Lên top