24h ngày 7.11 kết thúc bình chọn Cuộc thi ảnh do CĐ Dầu khí tổ chức

Lên top