Vận động hiến máu là nhiệm vụ thường xuyên của công đoàn

Đoàn viên công đoàn ngành Công Thương luôn sẵn sàng hiến máu. Ảnh: CĐCT
Đoàn viên công đoàn ngành Công Thương luôn sẵn sàng hiến máu. Ảnh: CĐCT
Đoàn viên công đoàn ngành Công Thương luôn sẵn sàng hiến máu. Ảnh: CĐCT
Lên top