Tuyên truyền những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CĐHC
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CĐHC
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CĐHC
Lên top