Tuyên dương 30 các tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu ngành Công Thương

Đồng chí  Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) và đồng chí  Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thứ hai từ trái sang) trao kỷ niệm chương cho điển hình tiên tiến ngành Công Thương. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) và đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thứ hai từ trái sang) trao kỷ niệm chương cho điển hình tiên tiến ngành Công Thương. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) và đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thứ hai từ trái sang) trao kỷ niệm chương cho điển hình tiên tiến ngành Công Thương. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top