Công đoàn Công thương Việt Nam:

Triển khai chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 5 từ phải sang) trao quà cho CNLĐ. Ảnh: CĐCT
Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 5 từ phải sang) trao quà cho CNLĐ. Ảnh: CĐCT
Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 5 từ phải sang) trao quà cho CNLĐ. Ảnh: CĐCT
Lên top