Trao hỗ trợ tới Công đoàn ngành Công Thương các tỉnh miền Trung

Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trao hỗ trợ cho các đơn vị. Ảnh: Hà Anh
Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trao hỗ trợ cho các đơn vị. Ảnh: Hà Anh
Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trao hỗ trợ cho các đơn vị. Ảnh: Hà Anh
Lên top