Tôn vinh 385 nữ công nhân viên chức "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Công đoàn Công ty CP Phân đạm - Hóa chất Hà Bắc tôn vinh 385 nữ công nhân viên chức "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: S.N
Công đoàn Công ty CP Phân đạm - Hóa chất Hà Bắc tôn vinh 385 nữ công nhân viên chức "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: S.N
Công đoàn Công ty CP Phân đạm - Hóa chất Hà Bắc tôn vinh 385 nữ công nhân viên chức "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: S.N
Lên top