Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thu nhập bình quân ngành Công Thương đạt 8.109.399 đồng/người/tháng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Lên top