Thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ ba từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ Công Thương (bên phải ảnh) tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ ba từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ Công Thương (bên phải ảnh) tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ ba từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ Công Thương (bên phải ảnh) tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Lên top