Thêm một thoả thuận đem lại phúc lợi cho đoàn viên

Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên phải) và lãnh đạo Công ty Giấy tissue Sông Đuống ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: CĐCC
Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên phải) và lãnh đạo Công ty Giấy tissue Sông Đuống ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: CĐCC
Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên phải) và lãnh đạo Công ty Giấy tissue Sông Đuống ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: CĐCC
Lên top