Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thay phiếu ăn bằng chấm vân tay

Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng (áo xanh) và Tổng giám đốc Cty Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Cty kiểm tra suất ăn của CNLĐ. Ảnh: L.Nguyên
Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng (áo xanh) và Tổng giám đốc Cty Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Cty kiểm tra suất ăn của CNLĐ. Ảnh: L.Nguyên
Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng (áo xanh) và Tổng giám đốc Cty Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Cty kiểm tra suất ăn của CNLĐ. Ảnh: L.Nguyên
Lên top