Thay phiếu ăn bằng chấm vân tay

Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng (áo xanh) và Tổng giám đốc Cty Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Cty kiểm tra suất ăn của CNLĐ. Ảnh: L.Nguyên
Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng (áo xanh) và Tổng giám đốc Cty Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Cty kiểm tra suất ăn của CNLĐ. Ảnh: L.Nguyên
Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng (áo xanh) và Tổng giám đốc Cty Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Cty kiểm tra suất ăn của CNLĐ. Ảnh: L.Nguyên
Lên top