Thanh Hóa: Trao hỗ trợ “Nhà mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Đại diện Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên. Ảnh: Ngọc Diệp
Đại diện Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên. Ảnh: Ngọc Diệp
Đại diện Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên. Ảnh: Ngọc Diệp
Lên top