Thăm hỏi và tặng quà đoàn viên, người lao động tại Công ty HONDA Việt Nam

Lên top