Tập trung chăm lo đoàn viên dịp cuối năm 2019

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.T
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.T
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.T
Lên top