Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam:

Tặng quà công nhân các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh

Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam Nguyễn Huy Thông (thứ ba từ phải sang) trao hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Xuân Tùng
Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam Nguyễn Huy Thông (thứ ba từ phải sang) trao hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Xuân Tùng
Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam Nguyễn Huy Thông (thứ ba từ phải sang) trao hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top