Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:

Phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động

Người lao động tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: Hà Anh
Người lao động tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: Hà Anh
Người lao động tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: Hà Anh
Lên top