Nữ công nhân thi “Duyên dáng áo dài nữ VIPESCO”

Ban tổ chức trao Giải Nhất “Duyên dáng áo dài Vipesco” cho Nữ công nhân viên Nhà máy Nông dược Bình Dương. Ảnh: CĐHC
Ban tổ chức trao Giải Nhất “Duyên dáng áo dài Vipesco” cho Nữ công nhân viên Nhà máy Nông dược Bình Dương. Ảnh: CĐHC
Ban tổ chức trao Giải Nhất “Duyên dáng áo dài Vipesco” cho Nữ công nhân viên Nhà máy Nông dược Bình Dương. Ảnh: CĐHC
Lên top