Nơi khuyến khích văn hoá đọc cho người lao động

Các đầu sách tại thư viện rất phong phú. Ảnh: T.E.A
Các đầu sách tại thư viện rất phong phú. Ảnh: T.E.A
Các đầu sách tại thư viện rất phong phú. Ảnh: T.E.A
Lên top