Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo nữ công nhân viên chức lao động

Cán bộ Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao phần thưởng cho nữ công nhân tại Ngày hội thể thao nữ công nhân Cty supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao. Ảnh: M.H
Cán bộ Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao phần thưởng cho nữ công nhân tại Ngày hội thể thao nữ công nhân Cty supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao. Ảnh: M.H
Cán bộ Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao phần thưởng cho nữ công nhân tại Ngày hội thể thao nữ công nhân Cty supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao. Ảnh: M.H
Lên top