Người lao động VNSTEEL hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai chống dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo VNSTEEL và Công đoàn trao hỗ trợ cho Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Mai Linh
Đại diện lãnh đạo VNSTEEL và Công đoàn trao hỗ trợ cho Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Mai Linh
Đại diện lãnh đạo VNSTEEL và Công đoàn trao hỗ trợ cho Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Mai Linh
Lên top