Người lao động ngành Hoá chất có 1.983 sáng kiến, làm lợi hơn 143 tỉ đồng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (bên trái ảnh) trao Cờ thi đua cho Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (bên trái ảnh) trao Cờ thi đua cho Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (bên trái ảnh) trao Cờ thi đua cho Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Lên top