Ngành Hoá chất đang phụng dưỡng 24 Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: X.Tùng
Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: X.Tùng
Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: X.Tùng
Lên top