Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy trao phần thưởng cho đội đạt giải đặc biệt. Ảnh: Lan Dịu
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy trao phần thưởng cho đội đạt giải đặc biệt. Ảnh: Lan Dịu
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy trao phần thưởng cho đội đạt giải đặc biệt. Ảnh: Lan Dịu
Lên top