Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam:

Kịp thời thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top