Kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng quà và số tiền 35,5 triệu cho người lao động Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú. Ảnh: Xuân Tùng
Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng quà và số tiền 35,5 triệu cho người lao động Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú. Ảnh: Xuân Tùng
Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng quà và số tiền 35,5 triệu cho người lao động Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top