Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công đoàn cơ sở

Đồng chí Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ ba từ phải sang) tặng nước diệt khuẩn cho đại diện Công ty caosu Sao Vàng. Ảnh: H.C
Đồng chí Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ ba từ phải sang) tặng nước diệt khuẩn cho đại diện Công ty caosu Sao Vàng. Ảnh: H.C
Đồng chí Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ ba từ phải sang) tặng nước diệt khuẩn cho đại diện Công ty caosu Sao Vàng. Ảnh: H.C
Lên top