Khen thưởng hơn 3.000 lượt con đoàn viên học giỏi

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao bằng khen cho các cháu học sinh. Ảnh: H.A
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao bằng khen cho các cháu học sinh. Ảnh: H.A
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao bằng khen cho các cháu học sinh. Ảnh: H.A
Lên top