Khánh thành nhà ăn phục vụ người lao động mỏ sắt

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ điều hoà phục vụ người lao động. Ảnh: CĐCT
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ điều hoà phục vụ người lao động. Ảnh: CĐCT
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ điều hoà phục vụ người lao động. Ảnh: CĐCT
Lên top