Khánh thành nhà ăn ca tập thể cho người lao động

Đồng chí Quách Văn Ngọc (thứ ba từ phải sang) thăm quan bếp ăn của Cty Trúc Thôn. Ảnh: C.T
Đồng chí Quách Văn Ngọc (thứ ba từ phải sang) thăm quan bếp ăn của Cty Trúc Thôn. Ảnh: C.T
Đồng chí Quách Văn Ngọc (thứ ba từ phải sang) thăm quan bếp ăn của Cty Trúc Thôn. Ảnh: C.T
Lên top