Hơn 3.580 người lao động làm việc “3 tại chỗ” được công đoàn hỗ trợ

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) trao ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐCC
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) trao ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐCC
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) trao ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐCC
Lên top