Hơn 258.000 người được hưởng lợi từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Rạng Đông thực hiện ký kết thoả thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Rạng Đông thực hiện ký kết thoả thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Rạng Đông thực hiện ký kết thoả thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Hà Anh
Lên top