Công đoàn Công thương Việt Nam:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thu kinh phí công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động tài chính công đoàn. Ảnh: T.L
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động tài chính công đoàn. Ảnh: T.L
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động tài chính công đoàn. Ảnh: T.L
Lên top