Hỗ trợ người lao động Công ty Rạng Đông sau vụ cháy

Đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) trao tiền hỗ trợ tới đại diện Công ty.
Đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) trao tiền hỗ trợ tới đại diện Công ty.
Đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) trao tiền hỗ trợ tới đại diện Công ty.
Lên top