Gắn biển công trình Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu tham gia gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: T.K
Các đại biểu tham gia gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: T.K
Các đại biểu tham gia gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: T.K
Lên top