Gần 500 triệu đồng mua khẩu trang sát khuẩn tặng người lao động

Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trao khẩu trang cho đại diện người lao động. Ảnh: M.L
Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trao khẩu trang cho đại diện người lao động. Ảnh: M.L
Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trao khẩu trang cho đại diện người lao động. Ảnh: M.L
Lên top