Gần 400 vận động viên Hội thao CNVC Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Các VĐV tham gia thi đấu môn bóng bàn tại Hội thao. Ảnh: Huy Thông
Các VĐV tham gia thi đấu môn bóng bàn tại Hội thao. Ảnh: Huy Thông
Các VĐV tham gia thi đấu môn bóng bàn tại Hội thao. Ảnh: Huy Thông
Lên top