Đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam tri ân thương binh, liệt sĩ

Lãnh đạo Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng quà các thương, bệnh binh. Ảnh: CĐCT
Lãnh đạo Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng quà các thương, bệnh binh. Ảnh: CĐCT
Lãnh đạo Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng quà các thương, bệnh binh. Ảnh: CĐCT
Lên top