Đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ký chương trình hợp tác nhằm đem lại phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Trần Dịu
Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ký chương trình hợp tác nhằm đem lại phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Trần Dịu
Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ký chương trình hợp tác nhằm đem lại phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Trần Dịu
Lên top