Công đoàn Xăng dầu Việt Nam động viên người lao động vùng mưa lũ

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam động viên, trao hỗ trợ cho người lao động vùng lũ. Ảnh: CĐXD
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam động viên, trao hỗ trợ cho người lao động vùng lũ. Ảnh: CĐXD
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam động viên, trao hỗ trợ cho người lao động vùng lũ. Ảnh: CĐXD
Lên top