Công đoàn VIPESCO trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên

Công đoàn VIPESCO trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên học giỏi. Ảnh: Xuân Tùng
Công đoàn VIPESCO trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên học giỏi. Ảnh: Xuân Tùng
Công đoàn VIPESCO trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên học giỏi. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top