Công đoàn tổ chức chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”

Ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương trao quà Tết cho CBCNV Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Ảnh: CĐCT
Ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương trao quà Tết cho CBCNV Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Ảnh: CĐCT
Ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương trao quà Tết cho CBCNV Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Ảnh: CĐCT
Lên top